Новий закон «Про загальну середню освіту»: що планує змінити Міністерство освіти

Міністерство освіти і науки України винесло на громадське обговорення проект закону «Про загальну середню освіту».

Документ визначає правила вступу дитини до школи, забороняє будь-які платні заходи під час освітнього процесу і визначає тривалість навчання в школі і скільки повинен тривати урок для кожного класу.

«Українська правда. Життя »розповідає про частину новацій, які очікують українців в разі прийняття законопроекту.

Так документ визначає, що є три рівня повної загальної середньої освіти: початкова (перші чотири роки в школі), базова (ще п’ять років в школі) і профільна (ще три роки).

Є різні форми, за якими можна отримати повну середню освіту.

Це: очна (денна), дистанційна, мережева, сімейна (домашня), індивідуальна, в тому числі екстернатна, а також вечірня (на рівнях базового і профільного середньої освіти).

Профільну середню освіту можна отримати по академічним або професійним спрямуванням.

Вступ до школи

Кожна дитина має право отримувати початкову та базову середню освіту в найбільш доступному і наближеному до місця його проживання навчальному закладі (його структурному підрозділі).

Якщо ви живете на території обслуговування, за якою закріплена школа, ви маєте право отримати там початкову та базову середню освіту (якщо це не приватна школа). Але можете вибрати і інший освітній заклад.

Щоб правильно і ефективно розподілити території і школи, які до них прикріплять, місцева влада повинна вести облік дітей дошкільного та шкільного віку, враховувати здатність кожної школи та демографічну ситуацію на цій території.

І, якщо треба, створити додаткові класи.

У школі має бути стільки перших класів, щоб початкову освіту могли отримати всі діти, які живуть на території обслуговування школи.

Обов’язково повинні дотримати вимоги по наповнюваності класів.

У початкову школу повинні зараховувати без конкурсу, крім закладів спеціалізованої освіти і приватних шкіл.

Дітей з території обслуговування школи, тих, які мають в ній братів або сестер, а також дітей працівників цього навчального закладу зараховують для отримання базової середньої освіти без конкурсу.

В старшу і профільну школу в МОН пропонують зараховувати на підставі річного оцінювання результатів навчання та державної підсумкової атестації.

Зараховувати дітей в школу можна за конкурсом за умови, якщо це не порушує право учнів, які отримали в цій школі початкову освіту, продовжувати навчання в ній. А також за умови, що кількість поданих заяв про прийом перевищує загальну кількість вільних місць в класах.

А ось щоб вступити в школу для отримання профільного середньої освіти (академічного або професійного спрямування), потрібно пройти конкурс.

Територія обслуговування може не закріплюватися за:

Ліцеями, що забезпечують отримання виключно профільної середньої освіти, та іншими установами освіти, що забезпечують отримання профільної середньої освіти. Державними, приватними і корпоративними навчальними закладами. Закладами спеціалізованої освіти. Спеціальними установами загальної середньої освіти.

Освіту в початковій та базовій середній школі організовують за такими циклам:

  • перший цикл початкової освіти – адаптаційно-ігровий (1-2-й класи);
  • другий цикл початкової освіти – основний (3-4-й класи);
  • перший цикл базової загальної середньої освіти – адаптаційний (5-6-й класи);
  • другий цикл базової загальної середньої освіти – базове предметне навчання (7-9-й класи).

Скільки триватиме навчання в школі

Учні повинні починати навчання в День знань – 1 вересня. А закінчувати не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний, навчальний рік починається в перший за ним робочий день.

Тривалість навчального року повинна становити: у початковій школі (1-4-му класах) – не менше 720 навчальних годин, в гімназії (5-9-му класах) – не менше 890 навчальних годин. У ліцеї (10-12-му класах) – не менше 1110 навчальних годин.

Тривалість навчального року для осіб з особливими освітніми потребами може бути продовжена відповідно до індивідуальної програми розвитку дитини.

Структура і тривалість навчального року, навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначаються педрадою школи.

Скільки триватиме урок

Першокласників не можна вчити в класі без перерви понад 35 хвилин. 2-4-й класи не можна тримати довше 40 хвилин, а 5-12-й класи – не більше 45 хвилин. Учні повинні мати не менше 30 календарних днів канікул.

Скільки учнів може бути в класі

У класах повинно бути не менше 5 учнів і не більше 30. Якщо учнів мало для освіти класу, вони можуть продовжити навчання в своїй школі по одній з інших (крім очною) форм здобуття повної загальної середньої освіти або в іншій школі.

Розподіляє учнів одного року і наповнюваність класів директор самостійно, або визначає порядок цього розподілу. Щоб краще вчити окремі предмети, клас можуть ділити на групи від 8 до 15 дітей. А якщо є фінансування, можна розбивати клас і на групи з меншою кількістю дітей.

За письмовими зверненнями батьків учнів директор школи вирішує, чи треба створити групи продовженого дня. Ці групи фінансує засновник школи або їх оплачують з інших коштів, не заборонених законодавством.

Щоб краще організувати навчальний процес, школи можуть формувати класи або групи.

Наприклад, на класи з поглибленим вивченням окремих предметів, а також спеціальні та інклюзивні класи для організації та забезпечення якісного навчання дітей з особливими освітніми потребами тощо.

Якщо дитина захворіла і виявився на стаціонарному лікуванні в медустанові, тоді право на освіту йому повинні забезпечити або школа, на території обслуговування якого знаходиться лікар, або інша школа на вибір дитини чи її батьків і погодженням з адміністрацією закладу.

Тоді визначають форму отримання освіти, затверджують індивідуальний навчальний план або визначають інший найбільш сприятливий для дитини спосіб отримання освіти.

Якщо учень або вчитель проживає в селі більше ніж в 3 км від школи, то місцева влада повинна забезпечити підвезення їх до школи з попередньо визначеними зупинками.

Возити в школи повинні шкільним автобусом або іншим транспортом, або регулярними перевезеннями за кошти місцевих бюджетів.

Діти з особливими освітніми потребами та діти з інвалідністю, які за станом здоров’я не можуть бути в школі, здобувати освіту в формах здобуття повної загальної середньої освіти в закладах загальної середньої освіти, забезпечуються педагогічним патронажем.

Як будуть оцінювати школярів

Школа може вибрати свою форму оцінки поточних і семестрових успіхів учнів.

Хоче – може використовувати 12-бальну шкалу. Хоче – може створити власну систему оцінювання.

Річне оцінювання та державна підсумкова атестація здійснюються за 12-бальною шкалою і відображаються в свідоцтві, яке видають учневі щорічно.

Якщо школа вибере іншу систему оцінювання, не 12-бальну, то вона повинна створити правила перекладу потім своєї системи в цю.

Освітню програму школи схвалює її педрада і стверджує директор.

Школа має право акредитувати освітню програму, розроблену іншими юридичними та/або фізичними особами. Її має затвердити МОН, щоб підтвердити, що програма може навчити учнів так, щоб вони виконали ГОСТ.

Освітня програма державного і комунального закладу не може реалізовуватися або забезпечуватися (повністю або частково) за рахунок батьків і/або учнів.

Заборона платних послуг в освітньому процесі

Документ забороняє дискримінацію в школі.

Жодну дитину не можуть зачіпати, її не можна обмежувати або привалювати в освітньому процесі.

Дитину не мають права обмежувати в праві брати участь в заходах, що проводяться в школі, тільки тому, дав він чи ні благодійну допомогу навчальному закладу.

Під час освітнього процесу в державних і комунальних навчальних закладах не мають права проводити будь-які платні заходи (екскурсії, майстер-класи, тренінги і т. Д.) Або надаватися інші платні послуги.

При обчисленні заробітної плати тривалість навчальної години становить в перших класах – 35 хвилин, других-четвертих класах – 40 хвилин, п’ятих-дванадцятих класах – 45 хвилин.

 

Мова в школі

Стаття 5 визначає, що мовою освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти є державна мова. Тобто українська.

Тому кожен випускник школи повинен вільно розмовляти українською.

Нацменшинам та корінним народам гарантують право вивчати мову свого народу або нацменшини в комунальних і корпоративних закладах загальної середньої освіти або через національні культурні товариства.

Вони мають право на освіту мовою свого корінного народу або нацменшини поряд з державною мовою.

Такі учні отримують початкову освіту українською мовою в обсязі не менше 10% річного обсягу навчального часу з поступовим збільшенням до 20%.

Національні меншини, мови яких є офіційними мовами Європейського Союзу, і хочуть отримати своє право на освіту в українській школі, повинні отримати: базову середню освіту державною мовою в обсязі не менше 20% річного обсягу навчального часу в 5-му класі з щорічним збільшенням такого обсягу (не менше 40 відсотків в 9-му класі), профільне середню освіту державною мовою в обсязі не менше 60% річного обсягу навчального часу.
Діти з національних меншин отримують базову та профільну середню освіту державною мовою в обсязі не менше 80% річного обсягу навчального часу.

Перелік предметів для вивчення державної мови і мови нацменшини визначається освітньою програмою школи за вимогами держстандартів і з урахуванням особливостей мовного середовища.

Дітям, які хочуть вчитися на мові свого корінного народу або нацменшини, відкриють окремі класи з навчанням рідною мовою поряд з державним. Це не поширюється на класи з навчанням українською мовою.

Дітей з порушенням слуху повинні забезпечити українською мовою жестів та забезпечити їм вивчення української мови жестів.

Освітні програми шкіл можуть передбачати викладання одного або декількох предметів поряд з державною мовою англійською або іншою офіційною мовою Європейського Союзу.

Приватні навчальні заклади можуть вільно вибирати мову навчання (крім установ, які отримують публічні кошти), але вони повинні навчити своїх учнів вільно володіти українською мовою відповідно до держстандартів.

Права школярів

Учнів заборонено залучати до участі в заходах воєнізованих формувань, політичних партій (об’єднань), релігійних організацій.

Учням можуть соціально і матеріально допомагати за кошти державного та місцевого бюджетів, коштів юридичних і/або фізичних осіб, інших джерел, не заборонених законодавством.

Місцева влада може забезпечувати пільговий проїзд учнів в школу і додому. Місцева влада сама визначає, скільки вона готова на це витратити.

Місцева влада повинна забезпечувати безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, дітей, які перебувають під соціальним супроводом або в складних життєвих обставинах, та учнів 1-4-х класів з сімей, які отримують допомогу відповідно до закону «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

Документ також передбачає, що медустанови разом з органами управління освітою щорічно повинні безкоштовно оглядати учнів, проводити лікувально-профілактичні заходи у всіх школах.

Відповідальність за організацію харчування учнів в школі, за дотримання в них всіх вимог, в тому числі санітарно-гігієнічних, несуть засновники і директор школи.

Контролювати якість харчування учнів мають органи охорони здоров’я.

Права і обов’язки батьків школярів

Якщо батьки злісно ухиляються від виконання своїх обов’язків, щоб діти здобули повну загальну середню освіту, це може бути підставою позбавити їх батьківських прав.

Батьки за власною ініціативою і на добровільних засадах можуть надавати навчальному закладу благодійну допомогу відповідно до законодавства про благодійну діяльність та благодійні організації.

Хто може бути директором школи і які його обов’язки

Директором школи може стати громадянин України, який вільно знає українську, має вищу освіту не нижче магістра, не менше трьох років педагогічного та/або науково-педагогічного стажу, організаторські здібності, фізичний і психічний стан, яке не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

Директора вибирають за конкурсом (це може не стосуватися приватних шкіл).

Його оголошують засновник або уповноважений ним орган: відразу, коли вирішили створити школу, не менше ніж за два місяці до завершення контракту з директором, не пізніше 10 робочих днів з дня дострокового припинення договору з директором або визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.
Оголошення про проведення конкурсу публікується на сайті засновника і на сайті школи наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу.

Для проведення конкурсу засновник формує і затверджує конкурсну комісію, чисельність якої повинна складати від 5 до 15 осіб.

Засновник зобов’язаний забезпечити відеофіксацію і (по можливості) відеотрансляцію конкурсного відбору з наступним оприлюдненням на своєму сайті відеозапису протягом одного робочого дня з дня його проведення.

Строковий трудовий договір з директором укладають на шість років (на два роки для особи, яка призначається на посаду керівника).

Одна і та ж людина не може бути директором школи більше двох термінів поспіль (крім в селах з однією школою).

 

Джерело

Mini-Rivne

Якщо у Вас є новини, питання, пропозиції щодо співпраці - пишіть на mini.rivne@gmail.com

Залишити відповідь